, , ,

Komunikace obrazem

neděle, února 07, 2016

Často používáme obrat, že k nám obraz hovoří, že nám něco sděluje, že komunikuje s divákem. Co to ale vlastně znamená? A je obraz vždy jen výtvarné dílo?

"Tím obrazem překonal, jak se zdá, verše Homérovy, jež popisují totéž" 
(Plinius Starší o malíři Apellovi)


Zdroj: stránka Arteide, ilustrace od Elicie Edijanto

Co je obraz?

Obrazem nechápu jen malbu a podobné dvojrozměrné práce, ale také jakékoliv jiné optické zobrazení, část hudebního celku, divadelní hry nebo tanečního vystoupení. Dokonce i matematické zobrazení je pro mě obrazem. Obraz je projekcí vstupu. Obraz má formu představy. Je-li obraz projekcí člověka, nese tato představa otisk osobnosti, temperamentu a zkušeností tohoto člověka. Takovou zkušeností je pak samozřejmě např. i stereotyp. Vstupem je pak dotyk inspirace ve formě zážitku. Předpokladem takového dotyku je míra otevřenosti daného jedince. Takový dotyk, je-li uvědomělý, nabývá v mysli jedince formy abstrahovaného obrazu a dá se také označit jako nápad. Pokouší-li se jedinec svůj nápad sdělit, znamená to, že tento svůj obraz komunikuje.

„Umělecké dílo je koutek přírody viděný temperamentem.“ 
(E. Zola)


Zdroj: Antonio Gutiérrez Pereira, stránka Arteide.

Co je komunikace?

Komunikace je sdělování informací prostřednictvím soustavy symbolů. Předpokladem pro porozumění komunikované informace je schopnost tyto symboly rozluštit, přečíst a interpretovat. Proces luštění symbolů mohou komplikovat informační šumy. V rámci tématu se předpokládá, že jde o komunikaci projevenou tedy nikoliv o interpersonální komunikaci. Okolí může obraz vnímat (tj. percepce) bez ohledu na schopnost symboly luštit. Okolí má také možnost na tyto soustavy symbolů reagovat (tj. interakce) ať už jsou tyto symboly interpretovány jakkoliv vzdáleně původnímu obsahu. 

Znamená to tedy, že obraz má význam jen pro ty, kteří ovládají kód, do něhož je sdělení obrazu zakódováno? Těžko říct. Výhodou komunikace obrazem je rozhodně jeho transnacionální přesah. Jazyk tedy nebude tím nutným kódem ani šifrou pro čtení obrazu.


Tanaka Ryohei, 717 Houština s ovocem kaki, 2007, lept a akvatinta, edice 90/100,
velikost obrazu: 16 "x 11", v soukromé sbírce.
Zdroj: White Lotus Gallery

Co je komunikace obrazem?

Podle mě, je komunikace obrazem vlastní forma interpretace informace za užití symbolického vyjádření. V komunikačním procesu je obraz prostředkem ke sdělování informace z nezjeveného světa skrze „já“ daného jedince do světa zjeveného.

HAMLET: Vidíte támhleten mrak? Vypadá trochu jako velbloud. POLONIUS: Opravdu. Ano - učiněny velbloud. HAMLET: Spíše připomíná lasičku. POLONIUS: Záda to má jako lasička. HAMLET: Nebo jako velryba? POLONIUS: Dočista jako velryba."

(William Shakespeare. Hamlet, princ Dánský)


Pablo S. Herrero
Zdroj:thejealouscurator.com

You Might Also Like

0 komentářů